Aspekte 2018

 

Datum

GT

Aspekte

Grad

   

02.01.18

02:24:04

Vollmond Krebs 11°37’44“

17:14:32

Mars Skorpion Quadrat Mondknoten Löwe 15°14’19“

06.01.18

23:38:31

Merkur Schütze Trigon Uranus Widder 24°34’43“

07.01.18

00:38:45

Mars Konjunktion Jupiter Skorpion 17°55’20“

04:06:30

Merkur Schütze Quadrat Chiron Fische 24°48’56“

09.01.18

07:01:39

Sonne Konjunktion Venus Steinbock 18°57’28“

09:03:09

Venus Konjunktion Pluto Steinbock 19°03’50“

09:32:37

Sonne Konjunktion Pluto Steinbock 19°03’52“

13.01.18

07:03:11

Merkur Konjunktion Saturn Steinbock 02°48’35“‘

13:53:19

Merkur Konjunktion Lilith Steinbock 03°12’02“

19:08:31

Venus Steinbock Quadrat Uranus Widder 24°37’28“

14.01.18

20:44:38

Sonne Steinbock Quadrat Uranus Widder 24°38’07“

16.01.18

13:13:46

Saturn Konjunktion Lilith Steinbock 03°10’36“

17.01.18

02:17:11

Neumond Steinbock 26°54’30“

18.01.18

18:02:35

Mars Skorpion Trigon Chiron Fische 25°11’53“

24.01.18

20:49:46

Merkur Konjunktion Pluto Steinbock 19°35’14“

28.01.18

07:08:05

Merkur Steinbock Quadrat Uranus Widder 24°51’18“

29.01.18

23:07:07

Venus Konj. abst. Mondknoten Wassermann 14°56’25“

31.01.18

13:26:43

Vollmond Löwe 11°37’04“

03.02.18

20:00:34

Sonne Konj. abst. Mondknoten Wassermann 14°56’17“

04.02.18

06:06:44

Venus Wassermann Quadrat Jupiter Skorpion 21°34’46“

09.02.18

15:29:11

Merkur Konj. abst. Mondknoten Wassermann 14°56’22“

10.02.18

23:20:30

Sonne Wassermann Quadrat Jupiter Skorpion 22°10’11“

11.02.18

15:50:07

Saturn Konjunktion Lilith Steinbock 05°52’18“

13.02.18

22:38:37

Merkur Wassermann Quadrat Jupiter Skorpion 22°23’29“

15.02.18

21:05:09

Neumond Wassermann 27°07’50“

17.02.18

11:20:04

Mars Schütze Quadrat Neptun Fische 13°21’51“

12:27:02

Sonne Konjunktion Merkur Wassermann 28°47’13“

19.02.18

23:25:38

Mars Schütze Trigon Mondknoten Löwe 14°52’11“

21.02.18

18:41:37

Venus Konjunktion Neptun Fische 13°31’28“

25.02.18

12:01:27

Venus Fische Quadrat Mars Schütze 18°10’25“

12:25:33

Merkur Konjunktion Neptun Fische 13°39’55“

28.02.18

23:56:13

Merkur Fische Quadrat Mars Schütze 20°15’03“

01.03.18

11:22:14

Venus Fische Trigon Jupiter Skorpion 23°07’46“

02.03.18

00:51:19

Vollmond Jungfrau 11°23’00“

13:05:03

Merkur Fische Trigon Jupiter Skorpion 23°09’13“

04.03.18

13:53:49

Sonne Konjunktion Neptun Fische 13°55’58“

18:04:42

Merkur Konjunktion Venus Fische 27°12’56“

21:24:45

Merkur Konjunktion Chiron Fische 27°28’01“

22:59:34

Venus Konjunktion Chiron Fische 27°28’14“

11.03.18

07:00:09

Merkur Widder Quadrat Saturn Steinbock 07°59’53“

11:22:55

Mars Schütze Trigon Uranus Widder 26°24’21“

13.03.18

12:39:03

Venus Widder Quadrat Saturn Steinbock 08°07’38“

20:05:33

Sonne Fische Trigon Jupiter Skorpion 23°11’19“

14.03.18

06:10:01

Mars Schütze Quadrat Chiron Fische 28°01’12“

14:43:43

Merkur Widder Quadrat Lilith Steinbock 12°12’22“

16.03.18

21:34:28

Merkur Widder Trigon Mondknoten Löwe 14°23’36“

17.03.18

06:49:22

Venus Widder Quadrat Lilith Steinbock 12°47’23“

13:11:31

Neumond Fische 26°53’19“

18.03.18

10:39:14

Venus Widder Trigon Mondknoten Löwe 14°13’39“

23:14:51

Sonne Konjunktion Chiron Fische 28°18’03“

20.03.18

4:02:36

Merkur Konunktion Venus Widder 16°21’53“

23.03.18

23:16:41

Venus Widder Quadrat Pluto Steinbock 21°04’11“

24.03.18

16:07:46

Sonne Widder Quadrat Mars Steinbock 03°57’55“

28.03.18

07:51:42

Merkur Widder Quadrat Lilith Steinbock 15°12’18“‘

29.03.18

0:47:17

Venus Konjunktion Uranus Widder 27°19’23“

14:16:06

Sonne Widder Quadrat Saturn Steinbock 08°50’14“

30.03.18

18:22:07

Merkur Widder Trigon Mondknoten Löwe 13°31’39“

31.03.18

12:36:49

Vollmond Waage 10°44’39“

01.04.18

17:52:53

Sonne Konjunktion Merkur Widder 11°56’51“

02.04.18

15:44:20

Mars Konjunktion Saturn Steinbock 08°57’11“

20:15:12

Sonne Widder Trigon Mondknoten Löwe 13°01’52“

04.04.18

07:05:20

Merkur Widder Quadrat Mars Steinbock 09°50’51“

05.04.18

08:22:22

Merkur Widder Quadrat Saturn Steinbock 09°00’55“

07.04.18

13:36:27

Venus Stier Trigon Saturn Steinbock 09°03’28“

10.04.18

10:10:52

Venus Stier Quadrat Mondknoten Löwe 12°33’51“

11.04.18

04:53:41

Sonne Widder Quadrat Pluto Steinbock 21°15’18“

06:02:25

Venus Stier Trigon Mars Steinbock 13°34’44“

15.04.18

18:05:48

Venus Stier Trigon Chiron Steinbock 19°05’31“

16.04.18

01:57:04

Neumond Widder 26°02’12“

17.04.18

06:59:31

Venus Stier Opposition Jupiter Skorpion 20°57’14“

13:03:56

Venus Stier Trigon Pluto Steinbock 21°16’51“

18.04.18

14:00:13

Sonne Konjunktion Uranus Widder 28°29’06“

25.04.18

21:27:44

Merkur Widder Quadrat Saturn Steinbock 09°05’56“

26.04.18

06:05:25

Mars Konjunktion Lilith Steinbock 21°11’05“

11:00:09

Mars Konjunktion Pluto Steinbock 21°17’01“

18:16:25

Pluto Konjunktion Lilith Steinbock 21°16’59“

28.04.18

01:36:12

Merkur Widder Trigon Mondknoten Löwe 10°54’17“

29.04.18

10:03:37

Sonne Stier Trigon Saturn Steinbock 09°02’39“

30.04.18

00:58:10

Vollmond Skorpion 09°38’51“

18:17:33

Sonne Stier Quadrat Mondknoten Löwe 10°20’54“

07.05.18

08:51:58

Merkur Widder Quadrat Pluto Steinbock 28°56’56“

21:58:10

Venus Zwillinge Quadrat Neptun Fische 16°01’08“

09.05.18

00:39:02

Sonne Stier Opposition Jupiter Skorpion 18°21’24“

02:29:46

Merkur Widder Quadrat Lilith Steinbock 23°33’41“

11.05.18

23:10:08

Sonne Stier Trigon Pluto Steinbock 21°11’50“

12.05.18

13:30:00

Merkur Widder Quadrat Mars Steinbock 28°32’04“

13.05.18

10:50:03

Merkur Konjunktion Uranus Widder 29°52’58“

15.05.18

11:47:43

Neumond Stier 24°36’06“

13:11:03

Sonne Stier Trigon Lilith Steinbock 24°39’27“

16.05.18

07:04:11

Mars Wassermann Quadrat Uranus Stier 00°02’06“

18.05.18

16:48’41“

Merkur Stier Trigon Saturn Steinbock 08°24’50“

17:13:08

Merkur Stier Quadrat Mondknoten Löwe 08°26’35“

20.05.18

20:24:05

Venus Krebs Quadrat Chiron Widder 01°33’22“

23.05.18

05:53:42

Merkur Stier Opposition Jupiter Skorpion 16°34’58“

24.05.18

02:39:09

Sonne Zwillinge Trigon Mars Wassermann 02°54’05“

25.05.18

09:52:21

Jupiter Skorpion Trigon Neptun Fische 16°19’41“

13:37:43

Merkur Stier Trigon Pluto Steinbock 21°02’00“

26.05.18

06:40:00

Venus Krebs Opposition Saturn Steinbock 08°01’45“

28.05.18

08:24:50

Merkur Stier Trigon Lilith Steinbock 26°36’10“

29.05.18

14:19:31

Vollmond Schütze 08°10’04“

01.06.18

14:13:09

Merkur Zwillinge Trigon Mars Wassermann 05°31’30“

14:28:33

Venus Krebs Trigon Jupiter Skorpion 15°31’57“

02.06.18

08:25:42

Venus Krebs Trigon Neptun Fische 16°25’00“

06.06.18

02:01:41

Sonne Konjunktion Merkur Zwillinge 15°20’27“

02:25:02

Venus Krebs Oppostion Pluto Steinbock 20°50’23“

14:07:11

Merkur Zwillinge Quadrat Neptun Fische 16°27’01“

07.06.18

05:57:45

Sonne Zwillinge Quadrat Neptun Fische 16°27’17“

08.06.18

05:08:53

Mars Wassermann Konj. abst. Mondknoten 07°09’06“

12.06.18

10:53:16

Venus Krebs Opposition Lilith Steinbock 28°17’42“

13.06.18

19:43:11

Neumond Zwillinge 22°44’29“

21:27:42

Merkur Krebs Quadrat Chiron Widder 02°13’31“

15.06.18

03:32:42

Venus Löwe Quadrat Uranus Stier 01°26’28“

20:23:54

Venus Löwe Trigon Chiron Löwe 02°15’35“

16.06.18

01:46:48

Merkur Krebs Opposition Saturn Steinbock 06°41’31“

19.06.18

12:38:07

Venus Konj. Mondknoten Löwe 06°31’57“

19:42:35

Merkur Krebs Trigon Jupiter Skorpon 13°59’43“

21.06.18

03:58:29

Merkur Krebs Trigon Neptun Fische 16°29’28“

16:53:49

Venus Löwe Opposition Mars Wassermann 09°03’11“

23.06.18

09:26:30

Merkur Krebs Opposition Pluto Steinbock 20°28’38“

21:39:25

Sonne Krebs Quadrat Chiron Widder 02°21’59“

25.06.18

17:19:03

Venus Löwe Quadrat Jupiter Skorpion 13°40’55“

27.06.18

13:27:55

Sonne Krebs Opposition Saturn Steinbock 05°51’19“

28.06.18

04:52:56

Vollmond Steinbock 06°28’03“

14:40:24

Merkur Krebs Opposition Lilith Steinbock 29°04’03“

30.06.18

13:01:27

Merkur Löwe Quadrat Uranus Stier 01°58’42“

20:10:25

Merkur Löwe Trigon Chiron Widder 02°24’51“

3.7.2018

09:43:04

Merkur Konj. aufst. Mondknoten Löwe 06°01’07“

5.7.2018

11:04:26

Sonne Krebs Trigon Jupiter Skorpion 13°23’10“

11:48:28

Merkur Löwe Opposition Mars Wassermann 08°45’10“

08.07.18

14:41:41

Sonne Krebs Trigon Neptun Fische 16°23’26“

09.07.18

09:13:43

Merkur Löwe Quadrat Jupiter Skorpion 13°20’50“

12.07.18

03:25:48

Venus Jungfrau Trigon Uranus Stier 02°16’31“

10:04:07

Sonne Krebs Opposition Pluto Steinbock 20°01’20“

13.07.18

02:47:49

Neumond Krebs 20°41’14“

14.07.18

06:44:22

Venus Jungfrau Trigon Saturn Steinbock 04°39’07“

20.07.18

10:29:09

Mars Konj. Abst. Mondknoten Wassermann 05°56’29“

20:07:16

Sonne Krebs Opposition Lilith Steinbock 28°03’21“

24.07.18

19:22:33

Venus Jungfrau Opposition Neptun Fische 16°09’47“

25.07.18

05:32:48

Sonne Löwe Trigon Chiron Widder 02°14’57“

11:35:30

Sonne Löwe Quadrat Uranus Stier 02°29’23“

27.07.18

05:13:15

Sonne Löwe Opposition Mars Wassermann 04°08’47“

20:20:18

Vollmond Wassermann 04°44’53“

28.07.18

01:25:58

Merkur Konjunktion Mondknoten Löwe 24°22’44“

01:24:00

Venus Jungfrau Trigon Pluto R Steinbock 19°39′

29.07.18

00:58:46

Sonne Konj. Mondknoten Löwe 05°53’18“

02.08.18

02:39:32

Mars Wassermann Quadrat Uranus Stier 02°33′

04.08.18

03:49:51

Venus Jungfrau Trigon Lilith Steinbock 27°06’07“

06.08.18

23:27:29

Sonne Löwe Quadrat Jupiter Skorpion 14°26’20“

08.08.18

00:32:43

Venus Waage Trigon Mars Wassermann 01°03’56“

20:40:42

Venus Waage Opposition Chiron Widder 01°54’59“

9.08.18

02:05:57

Sonne Konunktion Merkur Löwe 16°27’42“

10.08.18

01:33:59

Venus Waage Quadrat Saturn Steinbock 03°07’52“

11.08.18

06:31:30

Merkur Löwe Quadrat Jupiter Skorpion 14°47’58“

09:57:42

Neumond Löwe 18°41’42“

19.08.18

97:43:44

Jupiter Skorpion Trigon Neptun Fische 15°36’04“

25.08.18

16:37:40

Sonne Jungfrau Trigon Uranus Stier 02°25’44“

22:07:17

Sonne Jungfrau Trigon Saturn Steinbock 02°38’59“

26.08.18

11:56:07

Vollmond Fische 03°12’18“

19:20:53

Venus Waage Quadrat Pluto Steinbock 19°02’51“

28.08.18

05:31:41

Merkur Löwe Quadrat Jupiter Skorpion 16°39’52“

07.09.18

07:40:34

Merkur Jungfrau Trigon Uranus r Stier 02°11’16“

12:19:46

Merkur Jungfrau Trigon Saturn Steinbock 02°32’35“

14:55:02

Venus Waage Quadrat Lilith Steinbock 28°42’34“

18:26:35

Sonne Jungfrau Opposition Neptun Fische 15°04’44“

08.09.18

20:38:11

Venus Waage Quadrat Mars Steinbock 29°37’01“

09.09.18

18:01:25

Neumond Jungfrau 17°00’17“

11.09.18

15:31:03

Sonne Jungfrau Trigon Pluto Steinbock 18°50’52“

12.09.18

09:02:08

Venus Skorpion Opposition Uranus Stier 02°03’37“

14.09.18

01:31:26

Merkur Jungfrau Opposition Neptun Fische 14°54’21“

16.09.18

02:53:40

Merkur Jungfrau Trigon Pluto Steinbock 18°48’40“

14:29:30

Venus Skorpion Quadrat Mondknoten Löwe 04°42’02“

18.09.18

23:00:41

Mars Wassermann Quadrat Uranus Stier 01°52’13“

21.09.18

01:52:09

Sonne Konjunktion Merkur Jungfrau 28°02’36“

22.09.18

05:55:03

Merkur Waage Opposition Chiron Widder 00°10’15“

16:01:21

Merkur Waage Trigon Lilith Wassermann 00°55’56“

23.09.18

05:01:04

Sonne Waage Opposition Chiron Widder 00°07’37“

16:45:53

Merkur Waage Quadrat Saturn Steinbock 02°47’04“

24.09.18

01:29:31

Merkur Waage Trigon Mars Wassermann 03°26’02“

07:35:02

Sonne Waage Trigon Lilith Wassermann 01°12’37“

25.09.18

02:52:21

Vollmond Widder 01°59’49“

23:50:27

Sonne Waage Quadrat Saturn Steinbock 02°51’10“

26.09.18

05:16:59

Mars Konj. Anst. Mondknoten Wassermann 04°10’13“

27.09.18

23:34:32

Sonne Waage Trigon Mars Wassermann 04°48’09“

03.10.18

00:03:32

Merkur Waage Quadrat Pluto Steinbock 18°45’26“

06.10.18

12:36:18

Lilith Konj. Abst. Mondknoten Löwe 03°27’03“

09.10.18

03:46:48

Neumond Waage 15°48’14“

10.10.18

17:35:57

Merkur Skorpion Opposition Uranus Stier 01°05’39“

11.10.18

02:28:53

Venus Skorpion Quadrat Mars Wassermann 10°17’00“

16:45:20

Merkur Skorpion Quadrat Mondknoten Löwe 02°34’50“

12.10.18

04:10:51

Sonne Waage Quadrat Pluto Steinbock 18°47’12“

13.10.18

03:11:10

Merkur Skorpion Quadrat Lilith Wassermann 04°46’12“

15.10.18

20:20:27

Merkur Konjunktion Venus Skorpion 08°50’45“

19.10.18

09:47:02

Merkur Skorpion Trigon Neptun Fische 14°03’23“

17:23:16

Merkur Skorpion Quadrat Mars Wassermann 14°30’45“

20.10.18

23:52:17

Venus Skorpion Quadrat Lilith Wassermann 06°24’22“

24.10.18

00:46:44

Sonne Skorpion Opposition Uranus Stier 00°33’22“

16:45:07

Vollmond Stier 01°13’07“

19:27:20

Sonne Skorpion Quadrat Mondknoten Löwe 01°19’51“

26.10.18

14:16:03

Sonne Konjunktion Venus Skorpion 03°06’30“

29.10.18

11:04:38

Merkur Konjunktion Jupiter Skorpion 27°49’03“

30.10.18

01:56:51

Merkur Skorpion Trigon Chiron Fische 28°36’24“

17:13:27

Venus Skorpion Quadrat Mondknoten Löwe 00°37’41“

31.10.18

08:45:03

Venus Skorpion Opposition Uranus Stier 00°15’25“

16:51:29

Merkur Schütze Trigon Mondknoten Löwe 00°37’39“

1.11.18

09:16:09

Sonne Skorpion Quadrat Lilith Wassermann 08°53’33“

17:36:07

Jupiter Skorpion Trigon Chiron Fische 28°31’15“

06.11.18

06:40:07

Sonne Skorpion Trigon Neptun Fische 13°47’36“

17:56:57

Uranus Stier Quadrat Mondknoten Löwe 00°00’06“

07.11.18

15:47:29

Jupiter Skorpion Trigon Mondknoten Krebs 29°48’34“

16:02:00

Neumond Skorpion 15°11’18“

09.11.18

15:11:52

Venus Waage Trigon Mars Wassermann 26°11’26“

20.11.18

01:30:12

Mars Fische Quadrat Jupiter Schütze 02°33’11“

10:55:47

Sonne Skorpion Trigon Chiron Fische 28°03’40“

21.11.18

01:52:31

Sonne Skorpion Trigon Mondknoten Krebs 28°41’23“

23.11.18

05:39:08

Vollmond Zwillinge 00°52’05“

26.11.18

06:33:05

Sonne Konjunktion Jupiter Schütze 03°56’19“

08:05:47

Merkur Schütze Quadrat Mars Fische 06°29’52“

27.11.18

09:14:48

Sonne Konjunktion Merkur Schütze 05°03’50“

22:27:14

Merkur Konjunktion Jupiter Schütze 04°18’35“

28.11.18

17:12:50

Venus Waage Quadrat Mondknoten Krebs 28°02’42“

01.12.18

02:12:50

Venus Waage Opposition Uranus Widder 29°09’22“

02.12.18

23:36:00

Mondknoten Krebs Trigon Chiron Fische 27°55’01“

03.12.18

00:34:20

Sonne Schütze Quadrat Mars Fische 10°46’36“

04.12.18

05:52:53

Merkur Skorpion Trigon Chiron Fische 27°54’36“

16:40:42

Merkur Skorpion Trigon Mondknoten Krebs 27°42’30“

05.12.18

22:21:41

Sonne Schütze Quadrat Neptun Fische 13°43’39“

07.12.18

07:20:18

Neumond Schütze 15°07’23“

14:11:06

Mars Konjunktion Neptun Fische 13°44’20“

16:29:43

Merkur Skorpion Trigon Mondknoten Krebs 27°19’30“

09.12.18

16:07:09

Merkur Skorpion Trigon Chiron Fische 27°53’53“

19.12.18

22:02:33

Sonne Schütze Quadrat Chiron Fische 27°57’00“

20.12.18

17:22:00

Sonne Schütze Trigon Uranus R Widder 28°44′

21.12.18

17:11:14

Venus Skorpion Trigon Neptun Fische 13°53’50“

17:36:53

Merkur Konjunktion Jupiter Schütze 09°34’32“

22.12.18

17:48:31

Vollmond Krebs 00°49’27“

25.12.18

00:31:59

Merkur Schütze Quadrat Neptun Fische 13°57’01“

27.12.18

11:19:39

Mars Fische Trigon Mondknoten Krebs 26°53’54“

29.12.18

05:41:02

Mars Konjunktion Chiron Fische 28°04’50“

16:07:19

Venus Skorpion Quadrat Lilith Wassermann 21°13’58“

Berechnungen: Sarastro Platin-Edition

 

0049 (0) 6842 708 2088